• HDEK

14. kongres Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju HLZ-a

1. simpozij Hrvatskog društva za ubrzani oporavak nakon kirurškog zahvata (CRO_ERAS)

u suradnji sa

Združenje za endoskopsko kirurgijo (Slovensko zdravniško društvo)

Predaja sažetaka

Sažetci se šalju on-line, najviše 500 riječi

VAŽNO: PowerPoint prezentacije moraju biti na engleskom jeziku.


Dimenzije postera, A0.
  • Dodaj autora
  • Prezentacija
  • Tema
  • 500
  • 500