• HDEK

14. kongres Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju HLZ-a

1. simpozij Hrvatskog društva za ubrzani oporavak nakon kirurškog zahvata (CRO_ERAS)

u suradnji sa

Združenje za endoskopsko kirurgijo (Slovensko zdravniško društvo)

Glavne teme

Predavanje prof. Branimir Cvitanović: Endoskopska kirurgija u županijskoj bolnici: primjer OB Pula Predavač Ivica Fedel
Minimalno invazivna jednodnevna kirurgija Moderatori: Žarko Rašić, Višnja Nesek Adam
Edukacija u endoskopskoj kirurgiji Moderator: Marko Zelić
Endoskopski zahvati u hitnoj službi: rizici i sigurnost Moderator: Davorin Diklić
Minimalno invazivna kirurgija karcinoma rektuma: pristupi, izazovi, ishodi Moderatori: Igor Stipančić, Bojan Krebs
Ubrzani oporavak nakon kirurškog zahvata - ERAS: protokoli, smjernice, iskustva Moderatori: Zdravko Perko, Višnja Nesek Adam, Aleš Tomažič
Tehnološka sekcija: novine u endoskopskoj kirurgiji (oprema, potrošni materijal) Moderatori: Josip Samardžić, Zdravko Perko
Specijalizantska sekcija Moderator: Ranko Stare

Tematske sjednice

Fleksibilna endoskopija – korak prema minimalno invazivnoj kirurgiji
Endoskopski zahvati u abdominalnoj kirurgiji Jetra i žučni putovi Prevencija ozljeda glavnog žučnog voda Endoskopski pristup na glavni žučni vod Kile trbušne stijenke Tips and tricks kod endoskopskog liječenja preponske kile Parenhimni organi Minimalno invazivna kirurgija slezene Minimalno invazivna kirurgija jetre Gornji trbuh Minimalno invazivna kirurgija želuca Hiatus hernia Kirurško liječenje patološke pretilosti Debelo i završno crijevo NOTES: gdje smo danas?
Endoskopski zahvati u ortopediji i traumatologiji Novosti u artroskopiji
Endoskopski zahvati u urologiji
Endoskopski zahvati u torakalnoj kirurgiji - VATS: sadašnje stanje i mogućnosti Nove operacijske tehnike u torakalnoj kirurgiji
Endoskopski zahvati u dječjoj kirurgiji
Endoskopski zahvati u neurokirurgiji
Endoskopski zahvati u otorinolaringologiji
Endoskopski zahvati u kardiovaskularnoj kirurgiji
Anestezija u endoskopskoj kirurgiji Uloga anesteziologa u ERAS-u
Slobodne teme i posteri
Specijalizantske teme